Parduotuvės Taisyklės

1. Pagrindinės nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.foxpack.eu elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „SDA Pakuotė" (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

3. Prekių kainos, terminai ir atsiskaitymo būdai

3.1. www.foxpack.eu elektroninė parduotuvė turi teisę be perspėjimo pakeisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų produktų kainas.

3.2. Galimi šie atsiskaitymo būdai:

3.2.1 Atsiskaitymas bet kuriame banko skyriuje ar elektronine bankininkyste pagal pateiktus atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.

3.2.2. Atsiskaitymas naudojantis paysera ar paypal sistema.

3.2.3. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais atsiimant prekes iš kurjerio.

4. Prekių grąžinimas

4.1. Norint grąžinti www.foxpack.eu elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes:

4.1.1. Būtina informuoti mus el. paštu www.foxpack.eu (nurodykite užsakymo numerį, grąžinimo priežastis ir grąžintinų prekių sąrašą) per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo datos.

4.1.2. Kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė (pvz.: pažeista pakuotė ir kt.) arba gavote ne tą produktą, kurį užsakėte, mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

4.1.3. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.;

4.1.4. Tinkamos kokybės prekės grąžinamos remiantis LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

4.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

4.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

4.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

4.2.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

4.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

5. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.foxpack elektroninėje parduotuvėje bei įsipareigoja laikytis šių pirkimo – pardavimo taisyklių.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti www.foxpack.eu elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių (žiūrėti 4 skyrių).

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai www.foxpack.eu elektroninės parduotuvės administraciją el. paštu info@foxpack.eu.

5.4. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.5. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

5.6. Pirkėjas, naudodamasis www.foxpack.eu elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

6. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

6.1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis asportas.lt elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga "force majeure") ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Pirkėjo atsakomybė

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju po to sekantys trečiųjų šalių veiksmai elektroninėje parduotuvėje, pasinaudojant perduotais duomenimis, tampa Pirkėjo atsakomybe.

7.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

8.2 Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.